Tauron Wytwarzanie ma nadzieję na porozumienie z Rafako

“Cały czas mam nadzieję, że my dojdziemy do porozumienia z Rafako. (…) Spółka jest przygotowana również na wariant negatywny, to znaczy gdybyśmy musieli dalej prowadzić prace związane z pełnym oddaniem bloku bez tego wykonawcy. Ale naszym zamiarem (…) jest to, abyśmy dokończyli kontrakt z Rafako” – powiedział prezes firmy Tauron Wytwarzanie.

Zobacz także

Tauron Elektrownia Jaworzno

Tauron Elektrownia Jaworzno

Radoslaw Kazmierczak

Podkreślił, że cały czas ma nadzieję, że rozmowy z Rafako “przyniosą konkretny efekt”. “Jeżeli druga strona podejdzie do nich konstruktywnie, to jestem przekonany, że tak będzie” – stwierdził Szuladziński. “Mam nadzieję, że będziemy faktycznie rozmawiali o bloku, o tym co trzeba z nim zrobić, a nie przerzucali się tego typu argumentacją” – dodał.

Prezes Szuladziński ocenił, że to “niestety, pewne wady konstrukcyjne, niedostrojenie tego bloku, nieusunięcie wad” jest generalnym problemem, a nie węgiel, jaki w tym bloku się spala.

“Jeżeli nasz partner nie poradzi sobie z sytuacją biznesową, my jesteśmy bardzo głęboko zainteresowani współpracą, nie tylko z firmami podwykonawczymi – bo z nimi współpracujemy, ale również z pracownikami tejże spółki. Mam nadzieję jednak, że zarząd naszego partnera jest w stanie tę sytuację wyprowadzić” – powiedział szef Tauronu Wytwarzanie.

Dodał, że we wtorek rozpoczną się mediacje pomiędzy spółkami.

Prezes wytłumaczył, że węgiel kupowany przez spółkę przed podaniem do kotła jest mielony “praktycznie na pył” w specjalnych młynach, które były obsługiwane przez spółkę zależną Rafako. Przyznał, że młyny te powinny mieć resurs około 30 tys. godzin; mają w rzeczywistości 5 tys. godzin.

“Młyny, które powinny mieć resurs około 30 tys. godzin, my musimy naprawiać po około 5 tys. “Młyny, które mielą ten węgiel, ten miał węglowy, na ten, który realnie wchodzi do bloku, były obsługiwane przez firmę podwykonawczą Rafako. Firma doskonale wiedziała jaki węgiel jest na składzie” – powiedział Szuladziński.

Prezes podkreślił, że spółka nie kwestionuje wyników badanych próbek węgla, które to badanie zostało zlecone przez Rafako, ale miejsca poboru próbek, które były niezgodnie z kontraktem. Próbki pobrano bowiem z bunkra i składowiska, podczas gdy powinno się je pobrać z próbopobieraków.

“Absolutnie nie kwestionujemy wyników laboratoryjnych, tylko kwestionujemy sposób poboru” – powiedział. Dodał, że próbopobieraki, skąd powinny zostać pobrane próbki węgla, zostały zainstalowane przez Rafako, lub któregoś z podwykonawców.

Jak poinformował Szuladziński blok w Jaworznie został przygotowany i zaplanowany na zużycie 180 tys. ton węgla miesięcznie. To jest około 90 pociągów, każdy po około 40 węglarek.

Rafako i Tauron od wielu miesięcy spierają się w związku z problemami w działaniu bloku 910 MW w Jaworznie, którego Rafako było generalnym wykonawcą.

W ubiegłym tygodniu Tauron Wytwarzanie wezwało Rafako do zapłaty ponad 1,3 mld zł tytułem kar umownych i odszkodowań za usterki i wady bloku. Rafako w odpowiedzi zapowiedziało złożenie wniosku o upadłość, a następnie wystąpiło do Taurona z roszczeniami na łączną kwotę ok. 1,4 mld zł. Obie spółki uznają roszczenia drugiej strony za bezzasadne.

Wybudowany kosztem ponad 6 mld zł blok 910 MW uruchomiono z opóźnieniem w listopadzie 2020 r. W czerwcu 2021 r. został wyłączony z powodu usterek, naprawianych od tego czasu przez wykonawców z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa. Ponownie jednostkę uruchomiono – również z opóźnieniem wobec pierwotnych planów – w końcu kwietnia 2022 r. Potem blok był czasowo wyłączany jeszcze dwukrotnie. Według Rafako powodem awarii była nieodpowiednia jakość węgla dostarczanego przez Tauron. Według Taurona – przyczynami są liczne wady i usterki bloku.

Previous Article

PIE: w tym roku czeka nas wzrost bezrobocia do ok. 5,8 proc.

Next Article

Inflacja zwiększyła popyt na dzieła sztuki

You might be interested in …

Największy wzrost rynków akcji w USA od 5 maja

Wypowiedzi polityków sygnalizujące możliwość osiągnięcia w najbliższych dniach porozumienia w sprawie podwyższenia limitu zadłużenia USA, w tym deklaracja prezydenta Joe Bidena, że „Ameryka nie będzie niewypłacalna”, wywołały wzrost apetytu na ryzyko na amerykańskich giełdach. Inwestorzy […]

Najlepsze portfele funduszy poprawiają wyniki

Tylko Andrzej Jelinek, prezes Trójmiejskiej Kancelarii Finansowej, zdecydował się z początkiem maja zmienić coś w portfelu funduszy proponowanym na naszych łamach na 2023 r. Zamiast funduszy Schroder ISF Commodity, Schroder ISF Asian Opportunities oraz Ipopema […]