QNA wykropkuje światowy sukces. Polski start-up pomoże zmienić branżę wyświetlaczy

Jedną z ubiegłorocznych gwiazd NewConnect okazała się Noctiluca — w kwietniowym debiucie inwestorzy płacili za akcje mniej niż 40 zł, a obecnie kurs przekracza 100 zł. Spółka pracuje nad organicznymi emiterami światła nowej generacji do zastosowania w panelach OLED i szybko czyni postępy.

Do komercjalizacji zbliża się także start-up QNA Technology, który rozwija tzw. kropki kwantowe — półprzewodnikowe nanokryształy stosowane jako emitery światła głównie w wyświetlaczach (telewizory, okulary AR/VR, automotive). W latach 2023-24 planuje zainwestować około 14 mln zł. Źródła finansowania na razie nie ujawnia.

Produkt już testowany

Start-up zebrał dotychczas od inwestorów prawie 12 mln zł, z czego 7,2 mln zł z rundy przeprowadzonej w czerwcu 2021 r. Wzięło w niej udział przede wszystkim kilku inwestorów instytucjonalnych, a także grupa prywatnych. Ponadto w 2021 r. otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 6,2 mln zł dofinansowania.

— Dzięki zdobytym pieniądzom osiągnęliśmy w pierwszym kwartale ubiegłego roku kluczowy etap rozwoju materiału. Stworzyliśmy jasnoniebieskie kropki kwantowe PureBlue.dots, niezawierające metali ciężkich, o barwie bezpiecznej dla oka, tzn. o długości fali oczekiwanej przez branżę wyświetlaczy. Przed nami dalszy rozwój tego materiału oraz jego dostosowywanie do potrzeb konkretnych klientów — mówi prof. Artur Podhorodecki, prezes i współzałożyciel QNA Technology.

Materiały spółki są już testowane przez dwie firmy z branży wyświetlaczy — z Azji i z USA. Ponadto jej partnerzy z Niemiec i Japonii wykonali na ich bazie działające urządzenia — diody elektroluminescencyjne.

— To dla nas bardzo ważny krok, potwierdzający wysoką jakość naszych materiałów. W 2023 r. planujemy rozszerzyć grono partnerów. Nadal rozwijamy technologię produkcji kropek kwantowych, niemniej już nasze jasnoniebieskie kropki posiadają na tyle dobre parametry, że duże międzynarodowe firmy są gotowe płacić za możliwość ich testowania. Na tym etapie ponoszone przez nas koszty są jednak znacznie większe od przychodów [w 2021 r. przychody wyniosły 0,7 mln zł, a strata operacyjna 3,5 mln zł — red.] — twierdzi Artur Podhorodecki.

Coraz bliżej:

Coraz bliżej:

Spółka QNA Technology, którą kieruje prof. Artur Podhorodecki, uruchomi w tym roku pilotażową linię syntezy kropek kwantowych. Uznaje to za kolejny krok milowy przybliżający ją do komercjalizacji materiałów wyczekiwanych przez rynek. Zagraniczni partnerzy już je testują.

materiały prasowe

Główne ryzyko za sobą

14 mln zł inwestycji ma doprowadzić spółkę do rozpoczęcia produkcji i sprzedaży PureBlue.dots. W tym roku planuje uruchomić pilotażową linię syntezy kropek kwantowych, która pozwoli wytwarzać ilość materiału wystarczającą do tego, by klienci mogli rozpocząć pilotażową produkcję swoich urządzeń.

— Jasnoniebieskie kropki kwantowe będą unikatowym produktem w skali światowej, otwierającym nam drzwi do firm z branży wyświetlaczy. Jednocześnie pozwolą zbudować odpowiednią pozycję konkurencyjną na wysoce wymagającym rynku. Dzięki temu będziemy mogli kontynuować rozwój biznesu także przez wprowadzanie kolejnych zaawansowanych produktów. Docelowo chcemy zostać producentem zaawansowanych nanomateriałów oraz tuszów bazujących na nanomateriałach nieorganicznych — mówi Artur Podhorodecki.

Przed QNA Technology wciąż bardzo kapitałochłonne i zaawansowane technologiczne prace, jak w każdym tzw. deeptechu, niemniej dwa główne czynniki ryzyka ma już za sobą.

— Po pierwsze, obawialiśmy się, że nie osiągniemy odpowiedniej długości fali, tj. jasnoniebieskiej emisji, i zatrzymamy się na kropce emitującej ciemnoniebieską barwę. Po drugie, braliśmy pod uwagę, że główni producenci nie stworzą wyświetlaczy wymagających wykorzystania naszych niebieskich kropek. Od ubiegłego roku potrafimy jednak syntezować kropki jasnoniebieskie, a kilka firm — Samsung, Sharp, TCL czy BOE — zaprezentowało prototypy nowej generacji wyświetlaczy wykorzystujących właśnie kropki niebieskie. Z rynkowych informacji wynika, że komercyjnego wdrożenia w skali globalnej tej nowej technologii, wyświetlaczy QD-EL, można spodziewać się w ciągu trzech-pięciu lat — wyjaśnia menedżer.

25

Tylu pracowników ma QNA Technology.

Ograniczona konkurencja

Artur Podhorodecki podkreśla, że na świecie działa mniej niż 10 firm, potrafiących syntezować kropki kwantowe w komercyjnych ilościach i w oczekiwanej jakości. Większość oferuje jednak tylko łatwiejsze w otrzymaniu kropki czerwone lub zielone, a mające kropki emitujące światło niebieskie zawierają metale ciężkie (np. kadm, którego używanie w branży wyświetlaczy w UE, USA i części Azji jest bardzo mocno ograniczone).

— W przypadku niebieskich kropek kwantowych bezkadmowych nasza konkurencja ogranicza się do dwóch dużych firm — z Korei i USA — opracowujących materiał głównie do konstrukcji własnych urządzeń. Jednocześnie każdy z tych podmiotów może stać się naszym głównym klientem i partnerem strategicznym. Można więc stwierdzić, że jesteśmy wśród pionierów rozwijających tę technologię na świecie — mówi szef QNA Technology.

Okiem eksperta

Duże wyzwanie

Krzysztof Knopp

ekspert w zespole fuzji i przejęć w dziale deal advisory KPMG w Polsce

Duże wyzwanie

Aby start-up będący dostawcą materiałów do produkcji wyświetlaczy mógł odnieść sukces na tym konkurencyjnym rynku, musi czynić dynamiczne postępy w rozwoju materiału. Konieczne jest osiąganie kolejnych kamieni milowych aż do uzyskania MVP — minimum viable product, czyli minimalnej wersji produktu przed wypuszczeniem na rynek, a następnie pozytywne przejście testów materiału przez partnerów i podjęcie komercyjnej współpracy. Kluczowa jest współpraca z producentami azjatyckimi, ponieważ szacuje się, że 75 proc. rynku wyświetlaczy kontrolują firmy z regionu Azji i Pacyfiku.

Producenci oczekują wysokiej jakości materiałów i uzyskania znacznie lepszych kolorów — wyższej jakości obrazu — przy wydłużeniu żywotności emiterów. Sukces na tym rynku zdeterminują zdolność spełnienia przez dostawców emiterów indywidualnych potrzeb producentów wyświetlaczy, a także zwiększenie skali wytwarzania wyświetlaczy wykorzystujących niebieskie kropki kwantowe.

Previous Article

Avallon wchodzi w czeskich elektryków

Next Article

Jest jeszcze miejsce na pół miliona terminali

You might be interested in …

Od 10 lat nie mogą pozbyć się z firmy fiskusa

Okazuje się, że pozytywne zakończone dla przedsiębiorcy kontrole organów skarbowych mogą nie robić żadnego wrażenia na skarbówkach z innych miast. Ofiarą takiej nadgorliwości urzędników z Gorzowa Wielkopolskiego padła firma Panda Import, handlująca folią stretch oraz […]

Polska stała się europejskim centrum Lexusa

Polska jest największym dla Lexusa rynkiem w Europie. To również w Polsce odnotowano trzycyfrowy, największy na Starym Kontynencie, wzrost popularności aut tej marki. Między styczniem a końcem kwietnia 2023 r. w Polsce sprzedano 3456 samochodów Lexusa. To najlepszy wynik […]

Ceny nieruchomości w Europie spadają, luka finansowa sięga juz 51 mld EUR

Wartość nieruchomości w Europie spada, co oznacza, że wynajmujący muszą refinansować swoje zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów na zakup lokalu. To stanowi również problem dla kredytodawców – informuje Bloomberg. Adobe Stock Pomiędzy kwotą zadłużenia właścicieli nieruchomości komercyjnych w Niemczech, Francji i […]