Chiński popyt na ropę – pomoże czy pogrąży ceny w 2023 roku?

Kondycja światowej gospodarki przekłada się na oczekiwania związane z popytem na ropę, a w związku z tym, także z cenami tego surowca.

Najwięcej niejasności dotyczy perspektyw dla gospodarki Chin. Dzisiejszy odczyt PKB w tym kraju za IV kwartał znalazł się na poziomie 2,8 proc. rdr – niewysokim, ale nieco przekraczającym oczekiwania rynkowe. Więcej uwagi przyciągnęły jednak dane za cały 2022 r. – dynamika chińskiego PKB w poprzednim roku wyniosła bowiem zaledwie 3 proc. rdr, co znacznie mija się z oficjalnym targetem wynoszącym „około 5,5 proc. rdr”. Co więcej, odczyt ten jest najgorszy od 1976 r., a więc od niemal pół wieku.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Jednocześnie, wielu inwestorów patrzy już w przyszłość w kontekście Chin. O ile nie ma wątpliwości, że ostatnie lata w tej gospodarce były słabe za sprawą stanowczej walki Chin z pandemią i utrzymywaniem surowych restrykcji w ramach polityki „zero tolerancji wobec Covid-19”, to 8 stycznia br. doszło do przełomowego otworzenia chińskich granic, co z pewnością spowoduje wzrost popytu na ropę. Już najbliższe dni będą tego testem – 22 stycznia w Chinach rozpoczynają się obchody Nowego Roku Księżycowego, który wiąże się z wyjazdami, szczególnie tymi wewnątrz kraju. W rezultacie, jest duża szansa, że końcówka bieżącego miesiąca przyniesie wyraźny wzrost popytu na paliwa w Chinach.

Chiny to drugi, po Stanach Zjednoczonych, największy konsument ropy naftowej na świecie. Kondycja obu wspomnianych gospodarek jest szczególnie istotna w kontekście popytu na ropę. W przypadku Chin, nadal nie ma jasności, czy 2023 rok przyniesie istotny wzrost popytu na ropę. Możliwe, że spadek cen ropy w ostatnim czasie rozbudzi chęć uzupełniania zapasów ropy, a ponadto, otworzenie granic faktycznie budzi nadzieje co do poprawy sytuacji. Niemniej, Chiny – podobnie jak reszta świata – będą w tym roku borykać się ze spowolnieniem gospodarczym, co będzie istotnie negatywnie przekładało się na popyt.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

Previous Article

Centeno: gospodarka strefy euro pozytywnie zaskakuje

Next Article

Srebro niedoceniane w porównaniu ze złotem

You might be interested in …

Małe firmy od węgla wolą zielone

Polskie firmy tworzą ponad 72 proc. naszego PKB, a największy udział w tej grupie mają mikro i małe przedsiębiorstwa. To właśnie w tej grupie, na reprezentatywnej próbie 400 pracodawców, Konfederacja Lewiatan przeprowadziła w lutym 2023 […]

Plusy i minusy nowych narzędzi do walki z zatorami

Od kilku lat rząd próbuje walczyć z zatorami płatniczymi przy pomocy przepisów. Od samego początku eksperci ostrzegali, że nie tędy droga, a odgórne regulowanie zasad płatności między firmami nie wytrzyma konfrontacji z regułami wolnego rynku. […]