Straż Graniczna zamierza przyjąć ponad 1 tys. nowych osób

Michalska zaznaczyła, że ponad tysiąc nowych osób, które Straż Graniczna planuje w tym roku przyjąć do służby to o ponad 100 osób więcej niż rok wcześniej. Dodała, że limit przyjęć do służby został w tym roku zwiększony.

fot. PIOTR NIEMIEC NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

fot. PIOTR NIEMIEC NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

“Formacja od ponad dwóch lat jest na pierwszej linii działań, a w związku z presją migracyjną na granicy polsko-białoruskiej i agresją Rosji w Ukrainie staliśmy się jedną z najważniejszych formacji w kraju” – oceniła Michalska.

Rzeczniczka podkreśliła, że pomimo zwiększania liczby kandydatów przyjmowanych do służby Straż Graniczna stawia przede wszystkim na jakość. “Nawet kosztem tego, że nie pozyskamy odpowiedniej liczby nowych funkcjonariuszy” – powiedziała. “Zakres działań, które realizujemy również na arenie międzynarodowej nie pozwala nam zejść z jakości” – dodała.

Straż Graniczna poinformowała, że rekrutacja do służby prowadzona jest w sposób ciągły, a przyjęcia będą odbywać się w trzech terminach: w lutym, marcu i październiku. Z danych Straży Granicznej wynika, że kandydatów do służby nie brakuje.

“Bardzo nas to cieszy” – powiedziała Michalska i dodała, że w ubiegłym roku o przyjęcie do formacji ubiegało się 4,4 tys. kandydatów. “To od wielu lat największa liczba kandydatów” – zaznaczyła. Z danych SG wynika ponadto, że w roku 2019 o przyjęcie do służby ubiegało się 4285 osób, w 2020 – 4210, w 2021 r. – 4090.

Michalska poinformowała, że w ubiegłym roku do służby przyjęto 870 osób, zaś odeszło 616 osób. “Na jedno miejsce ubiega się obecnie do służby pięć osób” – powiedziała. Dodała, że limity miejsc zwiększone zostały głównie pod kątem oddziałów na granicy wschodniej. Do Podlaskiego i Nadbużańskiego OSG ma zostać przyjętych w tym roku po 150 osób, do Bieszczadzkiego – 135, a do Warmińsko-Mazurskiego – 80. Najwięcej osób ma zostać przyjętych w tym roku do Nadwiślańskiego Oddziału SG – 160 osób. Na każdym etapie komendanci oddziałów mogą zwrócić się jeszcze o zwiększenie limitów przyjęć.

Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronach internetowych oddziałów i Komendy Głównej SG. Nowością jest moduł, dzięki któremu po zalogowaniu kandydaci mogą śledzić i dostawać powiadomienia o kolejnych etapach swojej rekrutacji. Od początku ubiegłego roku nie ma już górnego limitu wieku, a drugie etapy postępowania rekrutacyjnego odbywają się w oddziałach; wcześniej trzeba było wyjeżdżać do jednego z ośrodków szkolenia SG.

“Kandydatom rekomendujemy aby przede wszystkim przygotowali się do egzaminu sprawności fizycznej. Obserwujemy, że osoby pewne swoich umiejętności podchodzą do egzaminu sportowego nieprzygotowani i w rezultacie go nie przechodzą” – powiedziała Michalska.

SG przypomniała, że służbę w formacji może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

“Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, m.in. jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, piloci, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych, czy funkcjonariusze wydziałów zabezpieczenia działań” – powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że służba w Straży Granicznej to także udział w misjach międzynarodowych – w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni, a także możliwość służby w instytucjach międzynarodowych.

Previous Article

Branża paliwowa: możliwe zawirowania na rynku na skutek embarga na paliwa z Rosji

Next Article

Tauron: roszczenia Rafako nie mają żadnego uzasadnienia

You might be interested in …