Kasjan Wyligała nowym prezesem LW Bogdanka

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. poinformował, że w piątek Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Kasjana Wyligały na stanowisko prezesa zarządu LW Bogdanka S.A., na wspólną kadencję. “Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia” – podała spółka.

“Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, Pan Kasjan Wyligała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu” – poinformowano w komunikacie.

Jak wskazano, Wyligała nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

fot. ARC

fot. ARC

Informując o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu kariery zawodowej nowego prezesa spółka podała, że w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim – kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, “Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy.

W komunikacie przekazano, że Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Natomiast z branżą wydobywczą związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a następnie dyrektora biura analiz strategicznych. Od 2017 r. pracował dla KGHM Polska Miedź S.A. na stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje dyrektora naczelnego ds. nadzoru korporacyjnego oraz dyrektora departamentu zarządzania aktywami.

Od 14 marca ub. r. – podano – Wyligała był zastępcą prezesa zarządu ds. operacyjnych LW Bogdanka S.A., a od 24 czerwca ub. r. – zastępcą prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju.

16 września ub.r. rada nadzorcza spółki odwołała poprzedniego prezesa Artura Wasila. Do dnia powołania jego następca powierzyła obowiązki prezesa wiceprezesowi ds. ekonomiczno-finansowych Arturowi Wasilewskiemu.

LW Bogdanka jest producentem węgla kamiennego, którego odbiorcami są m.in. firmy przemysłowe, w tym podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. 66 proc. akcji LW Bogdanka ma Enea.

.

Previous Article

Pierwszy od 10 tygodni napływ pieniędzy do globalnych funduszy akcji

Next Article

Inflacja w Hiszpanii odpuszcza, ale jej fundamenty pozostają solidne

You might be interested in …

Przetarg na licencje za 300 mln zł

Ministerstwo Finansów planuje podpisać umowę ramową na licencje lub subskrypcje Microsoftu. Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) opublikowało wstępne ogłoszenie informacyjne, z którego wynika, że w pierwszym kwartale planuje ogłosić przetarg na dostawę produktów i usług Microsoftu […]

Przedłużona przerwa w ruchach stóp procentowych w Turcji

Bank centralny Turcji trzeci miesiąc z rzędu pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Zachowawcza postawa podyktowana jest niedzielnym terminem drugiej tury wyborów prezydenckich i chęcią uspokojenia nastrojów społecznych, donosi Bloomberg. Bloomberg Turecki Komitet Polityki Pieniężnej pozostawił benchmarkową stopę […]