Dotacje na innowacje cyfrowe

Granty w wysokości ponad 800 mln zł popłyną do przedsiębiorstw, które prowadzą prace B+R dotyczące cyberbezpieczeństwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozstrzygnął kolejny konkurs z szybkiej ścieżki, czyli poddziałania 1.1.1 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Do agencji wpłynęły 434 projekty badawczo-rozwojowe dotyczące cyberbezpieczeństwa. NCBR wybrało do dofinansowania 117 przedsięwzięć. Beneficjenci otrzymają w sumie ponad 800 mln zł.

W konkursie mogły startować przedsiębiorstwa prowadzące projekty samodzielnie, konsorcja firm i partnerstwa naukowo-przemysłowe. 84 proc. zwycięskich przedsięwzięć zgłosili przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw.

– Postawiliśmy na technologie związane z cyfryzacją, które w najbliższych latach będą kluczowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. Liczba zgłoszonych do konkursu projektów pokazała po raz kolejny , jak wielki potencjał drzemie wśród rodzimych firm – mówi dr Paweł Kuch, p.o. dyrektora NCBR.

Wśród zwycięskich przedsięwzięć znalazły się m.in. inicjatywy dotyczące algorytmów sztucznej inteligencji wspierające procesy przemysłowe, systemy wspomagające cyberbezpieczeństwo i innowacje w sektorze gamingowym.

Warto dodać, że każdy ze zgłoszonych projektów musiał wpisywać się w co najmniej jedno z tematycznych zagadnień badawczych (cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu lub cyfrowe technologie kreacyjne) oraz wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Granty pokryją koszty projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko te ostatnie. Przedsięwzięcia będą mogły dotyczyć również prac przedwdrożeniowych.

Co istotne, dofinansowane przez NCBR projekty muszą być zrealizowane najpóźniej do 31 grudnia 2023 r., czyli do zamknięcia unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-20.

Zagadnienia tematyczne projektów B+R

• cyberbezpieczeństwo (m.in. systemy monitorujące, testujące i analizujące, systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję)

• cyfryzacja przemysłu (m.in. wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych)

• cyfrowe technologie kreacyjne (m.in. rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści w grach)

© ℗

Previous Article

Orlen zdetronizował CD Projekt

Next Article

Nowy rok pogłębi stare problemy MŚP

You might be interested in …

Zmiany demograficzne: adaptacja a nie przeznaczenie

Zmiany demograficzne bez wątpienia coraz silniej wpływają na gospodarkę oraz społeczeństwo. Wyrażają się w dwóch jednoczesnych procesach. Po pierwsze, w ciągu najbliższych lat liczba ludności w Polsce znacząco się zmniejszy – według projekcji Organizacji Narodów […]

Złoto wciąż przy ważnej psychologicznej barierze

Strona popytowa na rynku złota nie odpuszcza – obecnie notowania tego kruszcu poruszają się blisko psychologicznej bariery 2000 USD za uncję. Na razie cenie złota nie udaje się jej przebić, bowiem nastroje inwestorów nieco się poprawiły w związku z przynajmniej […]