Prezes UOKiK nałożył ponad 28 mln zł kary na BO Energy

fot. Forum

Jak dodał UOKiK, zakwestionowane praktyki to m.in. utrudnianie konsumentom bezkosztowego odstąpienia od umowy, wprowadzanie ich w błąd co do współpracy z ministerstwem klimatu i co do bezpłatności audytu.

Spółka BO Energy (wcześniej FG Energy) z Krakowa zajmuje się sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych. Umowy zawiera poza lokalem przedsiębiorstwa – podał UOKiK.

“Do Urzędu docierały skargi konsumentów na jej działalność. W lutym 2022 r. Prezes UOKiK postawił FG Energy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Teraz wydał decyzję, w której stwierdził, że spółka stosowała nieuczciwe praktyki” – wskazano w komunikacie UOKiK.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że BO Energy wprowadzała konsumentów w błąd, aby podpisali umowy o wartości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych. “Następnie stosowała bezprawne techniki manipulacyjne w celu uniemożliwienia im bezkosztowego odstąpienia od tych umów” – wskazał Chróstny, cytowany w komunikacie.

Prezes Urzędu nałożył na BO Energy (wcześniej FG Energy) karę w wysokości 28 mln 403 tys. 498 zł. Po uprawomocnieniu się decyzji – jak podał UOKiK – spółka będzie też musiała poinformować o niej konsumentów. Dodatkowo ma obowiązek zawiadomić wszystkie osoby, które odstąpiły od umowy, ale nie otrzymały zwrotu pieniędzy, że mogą się o to ubiegać, a następnie się z nimi rozliczyć.

UOKiK wyjaśnił, że przedstawiciele spółki, aby zachęcić do skorzystania z ich oferty, powoływali się w rozmowach z klientami na współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. “Wyglądało to tak, jak na nagraniu uzyskanym w trakcie przeprowadzonej kontroli typu +tajemniczy klient+: „(…) nasza firma działa z ramienia Ministerstwa Klimatu. Może być sytuacja taka, że po moim spotkaniu będzie telefon jak odbywało się spotkanie, tak? No więc wiadomo, o ekologii rozmawialiśmy, tak?” – opisał Urząd. Tymczasem, jak ustalił UOKiK, taka współpraca nigdy nie miała miejsca.

Zdaniem Urzędu konsumenci byli też wprowadzani w błąd co do bezpłatności wstępnego audytu, którym spółka kusiła w internecie. “Tymczasem z zapisów w umowach wynika, że w przypadku odstąpienia od nich FG Energy kazało płacić 2700 zł za pakiet czynności, którego najważniejszym elementem był audyt. O konieczności zapłaty tej kwoty mimo skutecznego odstąpienia od umowy przekonywał także handlowiec podczas kontroli typu +tajemniczy klient+” – wyjaśnił UOKiK.

Jak dodał, spółka w różny sposób starała się uniemożliwić klientom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z prawem w takiej sytuacji konsument ma 14 dni do namysłu i w tym czasie może zrezygnować bez ponoszenia żadnych kosztów. Wyjątkiem jest wyraźne zażądanie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie – wtedy powinno się zapłacić za wykonane prace.

“FG Energy próbowała taką zgodę przemycić np. w załączniku +Promocje+, gdzie umieściła usługę +Montaż Ekspres+. W rzeczywistości nie wiązała się ona z korzyściami dla konsumenta, bo termin końcowy pozostawał bez zmian, tylko ze zgodą na natychmiastowe rozpoczęcie prac i zapłatę za nie” – poinformował UOKiK w komunikacie.

Spółka wprowadzała też do umów klauzule nakładające na konsumentów obowiązek współpracy, np. przesyłania dokumentów, zatwierdzania wizualizacji podczas I etapu, który miał się zakończyć 14 dni od podpisania umowy, czyli w czasie kiedy klienci mogli jeszcze odstąpić od umowy. Zdaniem Urzędu mogło ich to wprowadzać w błąd co do możliwości skorzystania z tego prawa. “Tak samo mylący jest zapis w umowie, że konsument +wraz z rozpoczęciem montażu utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy+” – wskazał UOKiK.

Urząd podkreślił, że przepisy przewidują taki wyjątek tylko w sytuacji, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi. Zdaniem Prezesa UOKiK elementy instalacji fotowoltaicznej nie są nierozerwalnie połączone ze sobą nawzajem ani z podłożem, na którym są zamontowane.

“Instalacje fotowoltaiczne to poważna i droga inwestycja. Konsument musi mieć czas, żeby solidnie ją przemyśleć, zwłaszcza jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy. Odbieranie konsumentom prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem firmy jest bezprawne i niedopuszczalne” – uważa Tomasz Chróstny.

Previous Article

Hyundai Motor i Kia spodziewają się wzrostu sprzedaży samochodów

Next Article

Niemcy: stała poprawa sytuacji z niedoborem materiałów

You might be interested in …

Elektrownia w przydomowym ogródku

Gospodarstwa domowe generujące prąd nie są już rzadkością jak jeszcze kilka lat temu. Przydomowa minielektrownia jest dobrym pomysłem dla ludzi, którym zależy na korzystaniu z własnego prądu przez cały rok, nie tylko w razie awarii […]

Ukraina nakłada sankcję na Raiffeisen za

Raiffeisen Bank International (RBI) poinformował w niedzielę, że Raiffeisen Leasing nie posiada aktywów na Ukrainie. Z oświadczenia RBI wysłanego do apa wynika, że „od wybuchu inwazji w Rosji nie zawarto żadnych nowych umów leasingu”. Apa […]