W życie wchodzi część przepisów noweli ustawy antyzatorowej

Zaczyna obowiązywać część przepisów noweli ustawy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym. Chodzi o obowiązek sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty m.in. w zakresie uzasadnienia przyczyn korekty sprawozdania.

1 stycznia 2023 r. weszła w życie część przepisów ustawy z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Chodzi o rozwiązania dotyczące obowiązku sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty – m.in. uzasadnienie przyczyny korekty sprawozdania,.

Natomiast rozwiązania regulujące bezskuteczność postanowień umownych zakazujących albo ograniczających przelew wierzytelności w przeterminowanych transakcjach handlowych, w których wierzycielem jest mały i średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca, wejdą w życie 24 stycznia 2023 r.

Celem noweli ustawy antyzatorowej, która, co do zasady, weszła w życie 8 grudnia 2022 r., jest m.in. ograniczenie zatorów płatniczych, doprecyzowanie przepisów w zakresie sprawozdań i zwiększenie efektywności postępowania w sprawie “nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych”.

Doprecyzowanie kwestii związanych z obowiązkiem sprawozdawczym o praktykach płatniczych to m.in. wprowadzenie obowiązku uzasadnienia przyczyny korekty sprawozdania; rozstrzygnięcie, że obowiązek sprawozdawczy ciąży na podmiocie, a odpowiedzialność za przekazanie sprawozdania przez podmiot spoczywa na kierowniku tego podmiotu; zdefiniowanie pojęcia – kierownik podmiotu; wskazanie, że sprawozdanie należy skorygować w przypadku, gdy co najmniej w jednej pozycji przekazanego sprawozdania dane zmieniły się o co najmniej 10 proc. wartości.

Z kolei poprawa efektywności postępowania ws. nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma nastąpić m.in. poprzez: określenie przesłanek, które będą brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężne; przyjęcie modelu wyliczenia maksymalnej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, który uwzględnia stałe stawki procentowe przypisane do poszczególnych okresów opóźnienia, czy wprowadzenie możliwości obniżenia nałożonej administracyjnej kary pieniężnej za nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych o 20 proc. w przypadku, gdy strona postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji uiści w całości administracyjną karę pieniężną oraz zrzeknie się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

© ℗

Previous Article

Ronaldo wcale nie musiał trafić do Arabii. Jego kierunek mógł być inny

Next Article

Na rachunkach za prąd rośnie opłata kogeneracyjna

You might be interested in …

Zaostrza się walka o polski rynek stali

26 mln ton – o tyle w ostatniej dekadzie spadły zdolności produkcyjne europejskich hut. Zakłady z kontynentu coraz częściej wygaszają produkcję. Polska wpisuje się w ten trend. W ciągu dekady ograniczyliśmy potencjał o 2,6 mln […]

Na Wall Street spadki przez Credit Suisse

Amerykańskie rynki akcji zakończyły sesję spadkami głównych indeksów choć wyraźnie mniejszymi niż w jej pierwszej części. Wydarzeniem, które najmocniej wpływało na nastroje w środę, była brutalna przecena akcji Credit Suisse wywołana przez wiadomość, że największy […]

Czego obawiają się pracujący rodzice

Pod koniec kwietnia weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dostosowująca polskie przepisy do unijnej dyrektywy work-life balance. Reguluje ona m.in. kwestie urlopów rodzicielskich dla ojców. Ich przyznawanie nie zależy od tego, czy matka dziecka jest […]